top of page

Bestyrelsen

Næste møde: 8/2-23

Jökulls bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling i oktober. Medlemmerne vælges for 2 år af gangen.

Efter general forsamlingen konstituerer bestyrelsen sig og fordeler ansvarsområder, som det fremgår herunder. Læs mere om klubbens vedtægter.

 

Udvalg

 Formand / Stævneudvalg

formanden_edited.jpg

Bettina Vestergaard

8410 Rønde
Tlf: 6170 9330

 

Kasserer

Anja.jpg

Anja Lundkvist Sloth
8410 Rønde

Tlf: 4028 1253

 Næstformand /Molstur / Ture

Ellen

Ellen Conijin

8585 Glesborg

Tlf. 2142 2406

 

Sekretæt

annette.jpg

Annette Fløe Møller

8410 Rønde
Tlf. 8755 2033

Medlem

Christina.jpg

Christina Pedersen

8400 Ebeltoft

Tlf. 2027 7028

 

STÆVNEUDVALG:

Bettina Vestergaard
Anders Ditlev
Mia Risvang

SPONSOR UDVALG:

Dorete Rindom

TURUDVALG:
Ellen Conijin

MOLSTURUDVALG:
Ellen Conijin

Diana Gyldenløve

Kathrine Overgaard-Andersen

Selina Sejersen
Anne Steiner
Lise Hesselholt

PINSETURUDVALG:

Ellen Conijin

Diana Gyldenløve

 

MATERIALER:
Michael Carstensen

AKTIVITETS UDVALG:

Camma Åstrøm

Selina Sejersen

Lotte Groes

Ritha Sørensen

Anne Steiner

Suppleanter

Helle Winblad

Ritha Sørensen

Revisor

Mai-Britt Almbjerg 

Suppleant:
Helle Winblad

Referater
Vedtægter
bottom of page