Bestyrelsen

Jökulls bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling i oktober. Medlemmerne vælges for 2 år af gangen.

Efter general forsamlingen konstituerer bestyrelsen sig og fordeler ansvarsområder, som det fremgår herunder.
Læs mere om klubbens vedtægter.
 

 Formand / Stævneudvalg

 Næstformand /Molstur / Ture

Udvalg

STÆVNEUDVALG:

Bettina Vestergaard
Anders Ditlev
Mia Risvang

formanden_edited.jpg

Bettina Vestergaard

8410 Rønde
Tlf: 6170 9330

 

Medlem

Ellen

Ellen Conijin

8585 Glesborg

Tlf. 2142 2406

 

Kasserer

TURUDVALG:
Ellen Conijin

MOLSTURUDVALG:
Ellen Conijin

Diana Gyldenløve

Kathrine Overgaard-Andersen

Selina Sejersen
Anne Steiner
Lise Hesselholt

PINSETURUDVALG:

Ellen Conijin

Diana Gyldenløve

 

MATERIALER:
Michael Carstensen

Stjarna fra klitrosen.jpg
annette.jpg
Suppleanter

Christina Pedersen

Revisor

Mai-Britt Almbjerg 

Suppleant:
Anders Ditlev

Mai-Britt Almbjerg
8410 Rønde

Tlf: 2784 6694

Annette Fløe Møller

8410 Rønde
Tlf. 8755 2033

Sekretær

mette%20til%20hest_edited.jpg

Mette Lange

8544 Mørke

Tlf. 5154 8716

 

Referater
Vedtægter